Algemene-Voorwaarden FLOAK

 

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van en samenwerkingen met FLOAK.
Waar het nodig is, en opdrachtgever als FLOAK zijn het hierover eens, kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
Dit dient dan echter wel vast gelegd te worden middels een separaat schrijven, waarbij alle andere afspraken in deze voorwaarden niet veranderen. Door het doen van een aanbetaling, geef je als opdrachtgever aan de voorwaarden te kennen en het hiermee eens te zijn.

Aanbiedingen en prijzen

De offerte van FLOAK is vrijblijvend. Waar FLOAK een fout maakt in de offerte, kan je dit helaas

niet claimen als zijnde juist.
FLOAK zal eventuele veranderingen in kostprijs, en (wettelijke) voorschriften waar nodig meteen doorberekenen.

De opgegeven prijs is inclusief btw en exclusief order- en verzendkosten. Deze order- en verzendkosten worden apart op de offerte aangegeven.

Bestellingen en betaling

Als je een bestelling plaatst, is deze altijd onder voorbehoud geaccepteerd.
FLOAK zal de aanvraag altijd aan je bevestigen (op de wijze waarop je de aanvraag hebt gedaan). FLOAK kan een bestelling zonder uitleg weigeren of extra voorwaarden aan de aanvraag verbinden.
Jouw bestelling wordt pas definitief in behandeling genomen nadat een vooruitbetaling is gedaan ter grootte van minimaal 25% van de opdracht (excl. de order- en verzendkosten).

Deze aanbetaling dient binnen 2 weken na ontvangst van de offerte voldaan te zijn.

Bij aanvragen welke binnen twee weken geleverd moeten worden, dien je het volledige bedrag vooraf te betalen.
Pas na ontvangst van dit volledige bedrag is jouw opdracht geaccepteerd. Waar een aanbetaling is gedaan, dient het restant bedrag uiterlijk 2 weken voor de leveringsdatum op de rekening van FLOAK te zijn bijgeschreven.

Borg

Waar je met FLOAK hebt afgesproken om naast het product, ook attributen in bruikleen te ontvangen

(Bijv. taartplateau en/of andere aankleding) zal hiervoor een borg bedrag worden afgesproken.
Specificatie van de attributen als het borgbedrag tref je ook aan op je offerte.

Het borg bedrag dien je ineens te voldoen tegelijk met je aanbetaling.

Waar je de bruikleen materialen binnen 1 maand na aflevering van het product retourneert,

zal FLOAK per omgaande de borg terug betalen.
Waar het bruikleen materiaal later of geheel niet wordt terugbezorgd,

heeft FLOAK het recht de borg geheel in te houden.

Waar het bruikleen materiaal kapot of beschadigd is zal het borg bedrag naar verhouding van de schade worden terug betaald.

Annuleren

Als je de opdracht wil afzeggen kan dit tot uiterlijk 2 weken voor de opleverdatum. Doe je dit binnen twee weken voor de opleverdatum, dan hoeft FLOAK de aanbetaling (wegens gemaakte kosten/derving inkomsten) niet terug te betalen.

FLOAK kan en mag alleen de aan jou bevestigde opdracht annuleren bij overmacht (zoals bijvoorbeeld ziekte, brand of familieomstandigheden) of niet nakomen van de genoemde betalingsverplichting.
Bij overmacht zal FLOAK hierin z.s.m. contact met je opnemen om een passende oplossing te zoeken.

Bezorg- en administratiekosten

FLOAK bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het afgesproken adres en tijdstip. Bezorgkosten worden aan de hand van de opdracht en afstand bepaald en op de offerte weergegeven.
Jij zorgt ervoor dat iemand op de bezorglocatie de taart in ontvangst kan nemen.

FLOAK berekend geen administratiekosten voor het versturen en verzenden van facturen en tracht dit zoveel mogelijk digitaal te doen vanwege duurzame redenen.

Leveringen

Waar je opdracht op locatie moeten worden bezorgd, zal FLOAK dit zelf uitvoeren. Waar niet tijdig op de afgesproken plaats en tijdstip bezorgd kan worden, zal FLOAK hier direct met je over communiceren.
Waar door overmacht (pech, file, ongeval etc. etc.) de opdracht niet tijdig bezorgd kan worden, wordt in overleg met jou gezocht naar een oplossing. Het door overmacht niet tijdig kunnen leveren geeft geen recht op schadevergoeding, teruggave van de aanbetaling of niet voldoen van de restant betaling.

FLOAK zal er vanzelfsprekend alles aan doen om de opdracht volgens afspraak te leveren. Bij aflevering zal voor ontvangst getekend moeten worden, om te bevestigen dat de opdracht conform afspraak is geleverd. FLOAK wenst 100% klant tevredenheid. Waar je toch een klacht hebt, hoort FLOAK dat graag z.s.m. en binnen 24 uur.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van FLOAK over naar jou, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden en hiervoor is getekend.
Je mag je pas echt eigenaar noemen van de opdracht, zodra aan de genoemde betalingsverplichting is voldaan.

Klantgegevens en AGV

FLOAK vindt het belangrijk jouw persoonsgegevens te beschermen. Naast de wettelijk zaken, zal FLOAK jouw naam niet gebruiken in commerciële en sociale uitingen, tenzij we daarvoor van jouw expliciet akkoord hebben gekregen.
Wel gebruiken wij fotomateriaal van het gemaakte product, om te tonen in onze communicatie keuzes zoals Facebook, Instagram en op de FLOAK-website.

FLOAK
Tullekensmolenweg 113A 7364 BB Lieren
[T] 055-5414333
[M] 06-45253545
[W] http://www.floak.nl
[E] ilseroukema@gmail.com

[KvK] 68100795
[BTW nr.] NL100315057B01